اسپکلوم یکبار مصرف

اسپکلوم یکبار مصرف

اسپکلوم یکبارمصرف مقاوم ، ظریف و شفاف دارای پیچ نگهدارنده در دو سایز medium،small ارگونومی مناسب بدون لبه ی تیز و برنده تولید د Clean Room و ستریل شده با گاز اتیلن اکساید دارای تاییدیه از وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی ایران دارای استاندارد مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی از کمپانی QS سوئیس