تست پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر

پاپ اسمیر چیست؟

پاپ اسمیر تست غربالگری سرطان دهانه ی رحم است در واقع تستی است که می تواند سرطان دهانه ی رحم را قبل از اینکه پیشرفته شود شناسایی کند و تمام خانم هایی که در سن باروری هستند باید سالانه تست پاپ اسمیر را انجام دهند .

تست پاپ اسمیر در حال حاضر بر پایه مایع انجام می شود و همچنین برای شناسایی سلول های غیر طبیعی و همچنین عفونت های داخل واژن کمک کننده است  

تست پاپ اسمیر درد دارد؟

این معاینه به شخص آسیبی نمی رساند و دردناک نیست و فقط ممکن است بر اثر برخورد اسپکولوم به واژن احساس ناخوشایندی در شخص ایجاد نماید

خونریزی بعد از پاپ اسمیر!

گاهی بعد از انجام تست پاپ اسمیر ، شخص خونریزی کمی دارد و این موضوع به هیچ وقت نگران کننده نیست .

چه زمانی باید تست را در فاصله های کوتاه مدت انجام داد؟

تشخیص سرطان دهانه رحم یا وجود سلولهای پیش سرطان در پاپ اسمیر

تماس با دی اتیل استیل بسترول (DES) در زمان جنینی

عفونت HIV

ضعف سیستم ایمنی در کسانی که پیوند اعضا داشته اند یا شیمی درمانی میکنند یا از کورتون استفاده می کنند

مصرف سیگار

چه زمان نیاز به تست پاپ اسمیر نیست؟

بعد ازخروج کامل رحم و دهانه رحم (هیسترکتومی توتال) در این جراحی کل رحم و دهانه آن خارج می شوند و دیگر احتیاجی به انجام پاپ اسمیر نیست .

البته اگر جراحی هیسترکتومی به علت سرطان رحم یا وجود سلولهای پیش سرطانی انجام شده باشد انجام پاپ اسمیر باید ادامه یابد .

سن بالا: اکثر پزشکان انجام تست پاپ اسمیر در زنان بالای ۶۵ یا ۷۰ سال که سابقه حداقل سه پاپ اسمیر نرمال دارند را ضروری نمیدانند .

اگر تست پاپ اسمیر مثبت باشد!

سلول های گرفته شده به آزمایشگاه فرستاده می شود که از طریق بررسی میکروسکوپی ناهنجاری های احتمالی بررسی شود.در صورت وجود ناهنجاری های جزئی یک آزمایش مجدد ظرف مدت چند ماه تا یک سال و بررسی های تکمیلی مانند کولپوسکوپی صورت می گیرد.این ناهنجاری ها می تواند از بین برود و در صورتی که نارسایی های شدید تری وجود داشته باشد انجام معاینات و بررسی های بیشتر ضروری می باشد .